Bayer Maxforce Fly Bait Karasinek ilacının Kullanma Şekli: 

Maxforce Fly Bait, iç mekanlarda ve çöp konteynırlarının çevresinde karasinek mücadelesinde kullanılır.
Hem yemle (beslenen karasineklere) yeme, hem de (uygulama yapılan yüzeylere konan karasineklere) temas ile etki etmektedir.
Ergin karasinek mücadelesinde su ile seyreltildikten sonra spreyleme yöntemi ile kullanılır.
Spreyleme Yöntemi: 125 g ürünü 1Litre su içerisinde eritiniz. Homojen solüsyon elde edinceye kadar karıştırınız ve yukarıdaki tabloya göre uygulayınız. Ayrıca direk yere serperek zemine uygulanabilir.

Bayer Maxforce Fly Bait Karasinek İlacının Kullanım Yerleri:

Açık ve kapalı alanlar olmak üzere okul, otel, park bahçe, çöplük, ev içi ve dılında uygulanabilir.

Bayer Maxforce Fly Bait Karasinek ilacının Etkili Olduğu Haşereler

Sinek ve karasinek türleri

Bayer Maxforce Fly Bait Karasinek ilacının Etkin Maddesi

Imidacloprid (saf) %10                                Cas No:138261-41-3

Z-9-Tricosene (saf) %0.10 (a/a)                 Cas No:27519-02-4

Dikkat: Bayer Maxforce Fly Bait ürünün raf ömrü iki yıldır, ambalajı açılan ilaç 1 yıl içinde tüketilmelidir.

Önlem Açıklamalar:
P101 Tıbbi öneri gerekirse: Ürünün kap veya etiketini bulundurunuz.
P102 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.
P391 Dökülenleri toplayınız.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız. 
 Zararlı Türü ve Yaşam Evresi  Uygulama Alanı ve Şekli  Uygulama Dozu  Uygulama Oranı  Uygulama Sıklığı
 Karasinek-Ergin Dönem  Boş kapalı alan, Yüzey spreylemesi  0,25 ai g/m2  125g ürün+1lt su ile tamamlanır. 50m2 için  6 Hafta

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır